Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԱ


Կրօնական

Խմբագրական Անհաւատութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԱ, էջ 585-598


Բանասիրական

Խմբագրական Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԱ, էջ 598-615


Մանդինեան, Ս. Միացեալ բաժանմունքներում ուսման ավանդելու եղանակ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԱ, էջ 615-625


Ազգային

Խմբագրական Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1889-90 ամի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԱ, էջ 625-646


Խմբագրական Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԱ