Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան ծայրագոյն պատրիարք Կաթուղիկոսն Ամենայն Հայոց.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ


Կրօնական

Խմբագրական Կեղծաւորի կեանքը.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 647-657


Բանասիրական

Խմբագրական Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 657-673


Խմբագրական Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 674-682


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 683-693


Խմբագրական Ճիւղագրութիւն տոհմին Օրբելեան.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 694


Ազգային

Խմբագրական Նուիրատուութիւնք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 695


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 696-699


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 699-700


Խմբագրական Ցանկ նիւթոց «Արարատ» ամսագրոյ 1890 ամի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ, էջ 701-702


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ ԺԲ