Քսանչորսերորդ Տարի, 1891

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Բ


Կրօնական

Բերսիէ Քանքարների առակը.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Բ, էջ 57-72


Բանասիրական

Խմբագրական Ստրկութեան բարոյական ազդեցութիւնը հին հասարակութեան վերայ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Բ, էջ 72-87


Միաբան Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Բ, էջ 87-106


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Բ, էջ 106-111


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Բ, էջ 111-112


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Բ, էջ 112


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Բ