Քսանչորսերորդ Տարի, 1891

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Դ


Կրօնական

Խմբագրական Նախանձ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Դ, էջ 169-182


Բանասիրական

Ֆարրար Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։-Ս. Գրիգոր Նազիանզացի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Դ, էջ 183-195


Միաբան Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Դ, էջ 196-207


Մարտենսէն Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Դ, էջ 207-228


Խմբագրական Խմբագրութիւնս շնորակալությամբ ստացաւ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Դ, էջ 228


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Դ