Քսանչորսերորդ Տարի, 1891

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ե


Խմբագրական Մահացուցակ Հանգուցեալ Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ե, էջ Ա-ԼԶ


Կրօնական

Խմբագրական Ճանաչումն հոգիով.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ե, էջ 229-243


Բանասիրական

Մարտենսէն Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ե, էջ 244-267


Ֆարրար Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։-Սուրբ Գրիգոր և Մեծն Բարսեղ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ե, էջ 267-277


Միաբան Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ե, էջ 277-284


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ե