Քսանչորսերորդ Տարի, 1891

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ


Կրօնական

Բերսիէ Քանքարների առակը.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ, էջ 113-129


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ, էջ 129-147


Միաբան Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ, էջ 147-155


Մովսիսեան, Յ. Վարդապետ Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ, էջ 156-157


Ֆարրար Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։-Ս. Գրիգոր Նազիանզացի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ, էջ 157-164


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ, էջ 164-166


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ, էջ 167-168


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Գ