Քսանչորսերորդ Տարի, 1891

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ժ


Կրօնական

Բերսիէ Հարստութիւն եւ աղքատութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ժ, էջ 507-525


Բանասիրական

Խմբագրական Պետութիւն։- Քրիստոնեայ պետութիւն։-Հեթանոսութիւն եւ հրէութիւն քրիստոնեայ պետութեան մէջ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ժ, էջ 526-546


Ֆարրար Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։- Գրիգորը Նազիանզում եւ Սելեւկիայում.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ժ, էջ 547-552


Խմբագրական Տօն օրերին վաճառականութիւնը դադարեցնելու մասին.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ժ, էջ 553-558


Ազգային

Խմբագրական Նունէ Ղամբարեանի նուէրը.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ժ, էջ 559-560


Խմբագրական Նորին Բարձր Սրբազնութեան տեղակալի Ատենապետի Սինօդի Սրբոյ Էջմիածնի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ժ, էջ 561-562


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Ժ