Քսանչորսերորդ Տարի, 1891

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ


Կրօնական

Բերսիէ Քրիստոնէութեան յարաբերութիւնը դէպի քաղաքականութիւնը.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ, էջ 563-581


Բանասիրական

Խմբագրական Պետութիւն։- Պետութիւն եւ քաղաքական հասարակութիւն։-Պետութիւն եւ հասարակական բարոյականութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ, էջ 581-605


Ազգային

Խմբագրական Տեղեկագիր Գէորգեան ճեմարանի,Ս. Էջմիածնի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ, էջ 606-627


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ, էջ 627-634


Հեռագիրներ

Երեմիա եպիսկոպոս Պետերբուրգ. պարոն Նախարարին Ներքին գործոց.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ, էջ 635


Միցկեւիչ, Յ. Նորին Բարձր Սրբազնութեան տեղակալի Ատենապետի լուսաւորչական Հայոց Սինօդի Էջմիածնի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ, էջ 635-636


Խմբագրական Վրիպակներ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ, էջ 636


Խմբագրական Աղոթագիրք ըստ ժամակարգութեան Հայաստանեանց Ս.Եկեղեցւոյ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ, էջ Ա-Բ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԱ