Քսանչորսերորդ Տարի, 1891

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ


Կրօնական

Բերսիէ Հնազանդութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ, էջ 639-660


Բանասիրական

Խմբագրական Պետութիւն։- Իրաւունքի խախտումն եւ պատիժ, մահուան պատիժ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ, էջ 660-668


Ազգային

Խմբագրական Թեմական պատգամաւորների ընտրութիւնը.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ, էջ 669-676


Խմբագրական Ազգային.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ, էջ 676-679


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ, էջ 680-694


Հեռագիրներ

Խմբագրական Հեռագիրներ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ, էջ 695-696


Խմբագրական Վրիպակներ.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ, էջ 696


Խմբագրական Բովանդակութիւն 1891 թուի «Արարատ» ամսագրի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ, էջ Ա-Բ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ ԺԲ