Քսանչորսերորդ Տարի, 1891

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ


Կրօնական

Խմբագրական Աւետարանի դուռն անձուկ է.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ, էջ 285-305


Բանասիրական

Ֆարրար Եկեղեցւոյ տիեզերական հարք։- Սուրբ Գիրգոր եւ ուրացող Յուլիանոս.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ, էջ 305-319


Մարտենսէն Քրիստոնէական բարոյագիտութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ, էջ 319-332


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ, էջ 333


Խմբագրական Թիֆլիզի հայուհեաց Բ. Ընկերութեան միջոցները.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ, էջ 334-336


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինոդի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ, էջ 336


Խմբագրական Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ, էջ I-II.


Խմբագրական Ուսումնարանական-Վարչական Յանձնաժողովից.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ, էջ III-IV


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանչորսերորդ Տարի, (1891) Թիւ Զ