Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Է

Կրօնական

Դեօլլինգեր Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Է, էջ 573-610


Բանասիրական

Ռէկլիւ, Էլիզէ Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Է, էջ 611-637


Երզնկեանց, Գրիգորիս Դասաւանդման խորհուրդներ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Է, էջ 638-659


Ազգային

Խմբագրական Հանդէս Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութեան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Է, էջ 660-663


Միաբան Սարդարապատի բեւեռագրի վերծանութիւնը.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Է, էջ 663-665


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Է, էջ 666-673


Խմբագրական Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի կարգադրութիւններ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Է, էջ 673-676


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Է, էջ 677-678