Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Բ

Կրօնական

Միաբան Գիրք հերձուածոյ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Բ, էջ 91-114


Բանասիրական

Ռէկլիւ, Էլիզէ Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Բ, էջ 115-138


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Բ, էջ 139-170


Սաղաթելեան, Յ. Հայերի եւ պարսիկներ մէջ կրօնական ընդհարման պատճառները նոցա կրօնական խտրութեան հետեւանքը երկու ազգերի ապագայի վերաբերմամբ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Բ, էջ 170-177


Խմբագրական Ծախք ճեմարանի.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Բ, էջ 178-186