Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Դ

Կրօնական

Միաբան Խոսրովիկ թարգմանիչ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Դ, էջ 275-282


Դեօլլինգեր Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Դ, էջ 283-323


Բանասիրական

Ռէկլիւ, Էլիզէ Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Դ, էջ 324-354


Պաշտօնականք

Խմբագրական Հեռագիրներ։-Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Դ, էջ 355-380