Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Ե

Խմբագրական Կաթուղիկոսական ընտրութիւն.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ե, էջ 383-384


Կրօնական

Դեօլլինգեր Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1869-1887.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ե, էջ 385-409


Բանասիրական

Ռէկլիւ, Էլիզէ Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ե, էջ 410-422


Միաբան Արմաւիրեան նոր բեւեռեգիր.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ե, էջ 423-427


Խմբագրական Տրապիզօնի Զեֆանոզ Կռօմիլա հայ գիւղօրէից սովորութիւններ ու բառբառը.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ե, էջ 428-447


Ազգային

Խմբագրական Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի ընտրութիւնը Ս.Էջմիածնում.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ե, էջ 448-472


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ե, էջ 473-489