Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Գ

Պատմական

Միաբան Նոր ծածկագիր նամակներ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Գ, էջ 191-199


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Գ, էջ 200-217


Ռէկլիւ, Էլիզէ Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Գ, էջ 218-239


Աթաբէգեանց, Յովսէփ Ոռոգման հարցը Երեւանյան նահանգում.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Գ, էջ 240-250


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Գ, էջ 251-272