Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Զ

Կրօնական

Բերսիէ Այրիի եւ նրա կատարեալ տուրքի մասին.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Զ, էջ 493-510


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Զ, էջ 512-519


Ռէկլիւ, Էլիզէ Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Զ, էջ 520-530


Զարգարեանց, Մ. Խօլերի մասին.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Զ, էջ 531-548


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Զ, էջ 549-554


Խմբագրական «Արարատի» այս համարի մէջ դնում ենք Արմաւիրի նոր գտնուած բևեռեգիր արձանագրութիւնը.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Զ, էջ 554-555


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Զ, էջ 556-569


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Զ, էջ 570