Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա


Խմբագրական Նոր տարի.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 3-6


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Աստուածաբանական գիտութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 7-24


Պատմական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 25-48


Բանասիրական

Ֆ. Գրախօսական.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 49-56


Ֆ. Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 57-64


Տէր-Մովսիսեան, Փարսադան «Մովսէս Խորենացւոյ մէկ նոր աղբիւրը».
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 65-76


Ազգային

Խմբագրական Տեղեկագիր ընթացից Նոր-Նախիջևանայ և Բեսարաբիոյ թեմական դպրոցների վասն 1891-92 ուսումնական ամին տուեալ խորհրդարանի հոգաբարձուաց ի պաշտօնակատարէ տեսչի Գ. Կ. Չարիխեանէ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 77-91


Խմբագրական Ազգային.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 92


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 93-98


Խմբագրական 1893 թ. յունուար ամսի 11-ին կայացած ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի Ա. նիստի որոշումներից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 99-102


Խմբագրական Խմբագրութիւնս ստացել է հետեւեալ գրեանքը.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 102


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա, էջ 103-104


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ա