Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Իննը երանութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ, էջ 891-900


Բանասիրական

Խօջայեան, Լեւոն վարդապետ Դպրոցական ղեկավարութեան (դիսցիպլինա) մեթոդիկա.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ, էջ 901-922


Միաբան Ուրարտեան բեւեռագրերի լեզուն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ, էջ 923-934


Նիկոլսկի, Մ. Վ. Տեսութիւն Ուրարտու (Արարատեան աշխարհ) պատմութեան ըստ Ասորեստանի եւ Վանի աղբիւրների.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ, էջ 935-949


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ, էջ 950


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւնից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ, էջ 951


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Ազդ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ, էջ 952


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԱ