Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական Պատճէն օրհնութեան անդրանիկ կոնդակի Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԲ, էջ 955-963


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Ինն երանութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԲ, էջ 964-974


Բանասիրական

Խօջայեան, Լեւոն վարդապետ Դպրոցական ղեկավարութեան մեթոդիկա.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԲ, էջ 975-986


Նիկոլսկի, Մ. Վ. Տեսութիւն Ուրարտու (Արարատեան աշխարհ) պատմութեան ըստ Ասորեստանի եւ Վանի աղբիւրների.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԲ, էջ 987-996


Մահացուցակ

Խմբագրական Տէր-Գրիգորիս արքեպիսկոպոս Աղուանեան.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԲ, էջ 997-998


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ ԺԲ