Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Աստուածաբանական գիտութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 107-128


Պատմական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 129-145


Բանասիրական

Ֆ. Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 146-161


Մուրադեան, Գէորգ Матерiалы къ первоначальному устному усвоенiю Русской речи и съ помощью ее къ изученiю Русской грамоты.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 162-167


Գրախոսական

Ֆ. Էջմիածնի աւետարանը.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 168-178


Ֆ. Հ. Կղեմէս, Վ. Սիպիլեան։ Դասաւորութիւն Ռուբինեան դրամոց.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 179-183


Ազգային

Խմբագրական Ազգային։-Քննութիւն սրբազան Սիւնհոդոսիս բան (Ա).
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 184-196


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 197-200


Խմբագրական Ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի որոշմունքներից։ Նիստ Դ. փետր. 15-16 1893 թ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ, էջ 201-216


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Բ