Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Աստուածաբանական գիտութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 219-235


Պատմական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 236-253


Բանասիրական

Ֆ. Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 254-275


Ֆ. Ստացած գրքեր.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 276-279


Ազգային

Խմբագրական Հաշուեկշիռ համառօտապէս կազմեալ վասն մտից և ծախուց Ախալցխայի ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ յընթաց 1892 ամի.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 280-282


Տէր-Միքէլեան, Արշակ Թռիչք եւ ճախր.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 282-285


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 286-291


Խմբագրական Ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի որոշմունքներից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 292


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 293-294


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ, էջ 295-296


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Գ