Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Աստուածաբանական գիտութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 299-318


Պատմական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 319-350


Բանասիրական

Վարդան աբեղայ Գովեստ կաթուղիկոսի
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 351-352


Մինաս վարդապետ Մինասայ գորովաղէտ վարդապետիս մեծի մաղթանք առ սուրբ Էջմիածինն մայրն շնորհաց Աթոռն աստուածեան.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 353-354


Մինաս վարդապետ Ի վերայ ստորադասականին։ Այս է՝ վերայ «Իսկ մեք փառաւորեսցուքին».
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 355-356


Տէր-Միքէլեան, Արշակ Գրչագիր.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 356-358


Խմբագրական Նոր վկայութիւն Պ. պրօֆեսօր Պարրօտի Արարատի գագաթը իսկապէս բարձրանալուն համար.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 359-366


Ազգային

Խմբագրական Հաշիւ մտից և ծախուց արդեանց ս. Աստուածածին մայր եկեղեցւոյն Շամախւոյ քաղաքի 1892 ամի.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 367-368


Խմբագրական Հաշիւ Լազարեան ճեմարանի Արեւելեան լեզուաց արքեպիսկոպոս Ջալալեանցի դրամագլխի մասին ի 1982 ամի.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 368-369


Պածած Թիֆլիզի «Մետեխ» բանտի ս. «Վարդան» հայոց եկեղեցին եւ նորա օծման հանդէսը.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 369-371


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 372-378


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 379


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ, էջ 379-380


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Դ