Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ


Խմբագրական Նորին Վեհափառութիւն Տէր Տէր Մկրտիչ Կաթողիկոս եւ Ծայրագոյն Պատրիարք Ամենայն Հայոց.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 485-486


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Աստուածաբանական գիտութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 487-506


Պատմական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Եկեղեցական աղմուկները ԺԴ դարի սկզբում.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 507-523


Բանասիրական

Բելք, Վոլդեմար Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում եւ Քուրդիստանում.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 524-551


Ֆ. Հնութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 552-559


Նոր ստացած գրքեր

Ֆ. Աշխարհաբարի քերականութիւնը (ամբողջութեամբ). Կազմեց Ն.Մելիք-Թանգեան. Շուշի.1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 560-563


Ֆ. Թշուառ Եղիսաբեթ. Թարգմանեց Դ.Տէր-Դաւիթեանց. Թիֆլիս. 1891.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 564


Ֆ. Հայենիքից դուրս. Գրեց Կ.Ապրելեան. Ա. Թիֆլիզ. 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 564


Ֆ. Պիտանի ընթերցուածք նախնի հայերէն ընդ որում բառարան Հայ-Ռուսերէն ի պետս նորավարժից. Ս.Պետերբուրգ. 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 565


Ֆ. Հաշիւ Ս.Յովհաննէս մայր եկեղեցւոյ վասն 1891 և 1892 ամաց. Գանձակ. 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 565-566


Ֆ. Древности восточныя. Под редакціей М.В.Никольскаго. Т.I. Москва. 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 566-568


Ֆ. Универсалы Петра Великаго къ буджацкимъ и крымскимъ Татарамъ. Дѣйств. Чл. Θ. Ч. Корша.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 569-570


Խմբագրական Պ. Ս. Մանդինեանի նամակը.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 570-572


Ազգային

Խմբագրական Պ. Ս. Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Մկրտիչ Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի հաստատութեան առթիւ փոխանակուած հեռագիրները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 573-578


Խմբագրական Պ. Ս. Լուրեր.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 579-581


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Պ. Ս. Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ, էջ 582-584


Խմբագրական Պ. Ս. Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ


Խմբագրական Պ. Ս. Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Զ