Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Է

Խմբագրական Բարձրագոյն հրովարտակ տուեալ յանուն Ծայրագոյն Պատրիարք Կաթողիկոսին Մկրտչի աստուածային օժանդակ ողորմութեամբն Մեք. Աղէքսանդր Երրորդ Կայսր եւ Ինքնակալ Ամենայն Ռուսաց.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Աստուածաբանական գիտութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 587-602


Տէր-Գաբրիէլեան, Ս. Տեսութիւն քրիստոնէական եկեղեցու պատմութեան առաջին երեք դարում.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 603-616


Բանասիրական

Ֆարմովսկի, Վ. Դպրոցական ղեկավարութեան (disciplina-դիսցիպլինա) մեթոդիկա։ Դպրոցական ղեկավարութեան պատմական նկարագիրը.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 617-634


Տոլստոյ, Լեւ Սուրաթի սրճանոցը.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 635-643


Ազգային

Խմբագրական Հաշիւ Երևանի եեղեցական ծխական հայ օրիորդական ս. Գայիանեան ուսումնարանի.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 644-648


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 649-670


Խմբագրական Ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի որոշմունքներից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 671


Խմբագրական Ներսէս աբեղայ Ղազարեան։ Մահախոսական.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 672


Խմբագրական Ազդ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է, էջ 673


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Է