Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Աստուածաբանական գիտութիւնները
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 679-703


Տէր-Գաբրիէլեան, Ս. Տեսութիւն քրիստոնէական եկեղեցու պատմութեան առաջին երեք դարում.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 704-724


Բանասիրական

Ֆարմովսկի, Վ. Դպրոցական ղեկավարութեան նշանակութիւնը մանկավարժութեան համակարգութեան մէջ։ Ներածութիւն։- Դպրոցական ղեկավարութեան (դիսցիպլինայի) էութեան եւ նպատակի մասին.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 725-744


Նիկոլսկի, Մ. Վ. Վանի թագաւորների Ռուսաստանի սահմաններում գտնուած սեպաձեւ արձանագրութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 745-764


Միաբան Նստոց։ Դիտողութիւն ուսուչապետ Նիկ. Մառի մի նոր հրատարակութեան առթիւ. Հինգ նոր արձանագրութիւնք.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 765-776


Միաբան Աշխարհաբարի խնդիր.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 777-779


Ազգային

Խմբագրական Լուրեր:- Ցուցակ նուիրատուաց վասն հայ սովելոց Երևանայ նահանգի 10-ն Օգոստ. 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 780-782


Խմբագրական Ուսումնական վարչական յանձնաժողովի կարգադրութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 783


Մահացուցակ

Խմբագրական Յովակիմ վարդապետ Ղամաքեան.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 784


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Ազդ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 785


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը, էջ 786-788


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ը