Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Թ-Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ


Կրօնական

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի Սուրբ Օծումը.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ, էջ 791-792


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան մուտքը ի ս. Էջմիածին եւ Ս. Օծման հանդէսը.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ, էջ 793-815


Խմբագրական Ճեմարանի տարեդարձ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ, էջ 816-828


Բանասիրական

Ֆարմովսկի, Վ. Դպրոցական ղեկավարութեան (դիսցիպլինա) մեթոդիկա.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ, էջ 829-851


Նիկոլսկի, Մ. Վ. Տեսութիւն Ուրարտու (Արարատեան աշխարհ) պատմութեան ըստ Ասորեստանի եւ Վանի աղբիւրների.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ, էջ 852-865


Ազգային

Սարգսեանց, Լեւոն Տարեկան հաշիւ Ղարաբաղի Հայոց Հոգեւոր Թեմական դպրոցի տեսչի 1892-93 ճեմար. տարուայ համար։ (Կարդացած 1983 թ. յունիսի 12-ին).
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ, էջ 866-885


Խմբագրական Լուրեր։-Ցուցակ նուիատուաց.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ, էջ 886-887


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Ազդ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ, էջ 888


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Թ-Ժ