Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է


Կրօնական

Տէր-Միքելեան, Ա. Պսակի ս. խորհուրդը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է, էջ 201-207


Պատմական

Հայկունի, Ս. Բագրեւանդ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է, էջ 207-212


Բանասիրական

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. Մանկական պարտէզ։ Պատմական տեսութիւն մանկական պարտէզի մասին.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է, էջ 212-218


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Շարականների ուսումնասիրութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է, էջ 218-222


Սողոմոնեան, Սողոմոն Ա. Ս. Հայոց եկեղեցական եղանակները.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է, էջ 222-227


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է, էջ 227-229


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է, էջ 229-230


Խմբագրական Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է, էջ 230-232


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Է