Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա


Խմբագրական Հայրապետական օրհնութիւն։ Հեռագրեր.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 1


Խմբագրական Ազդ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 2-3


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրովբ վարդապետ Նոր տարի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, 3-7


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Քրիստոսի ծնունդը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 7-12


Դաւթեան, Սամ. Ազնիւ գործողին։ (1893 Գ. ճեմարանի տարեդարձին).
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 12


Մանկավարժական

Ստեփանէ, Խորէն ծ. վարդապետ Եւրոպացիների դպրոցավարութիւն։ (Մանկավարժական յիշատակարանից).
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 12-17


Պատմական

Տէր-Մովսէսեան, Մեսրոպ վարդապետ Հնութեան նշխարք.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 18-22


Բանասիրական

Միաբան Հայկականք.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 22-26


Մադաթեան, Եղիշէ Փիրմիլիանոսը Մովսէս Խորենացու պատմութեան մէջ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 26-27


Ազգային

Խմբագրական Մրցանակ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 27-28


Տէր-Մովսէսեան, Մեսրոպ վարդապետ Նոր ստացած գրքեր Ս. Էջմիածնի մատենադարանի եւ «Արարատ»-ի խմբագրութեան անունով.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 28-30


Խմբագրական Մատենագիտական (Bibliographia).
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 30-31


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ա, էջ 32