Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ


Կրօնական

Մուրադեանց, Եղիշէ վարդապետ Կիւրակէն սուրբ պահելու խնդիրը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 33-37


Տէր-Միքելեան, Արշակ Պսակի ս. խորհուրդը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 38-40


Բարոյական

Սմայլս, Սամուէլ Ինչպէս պէտք է ապրել բաղդաւոր լինելու համար.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 40-48


Խմբագրական Խղճի դերը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 48-50


Խմբագրական Մրմունջք ի յիշատակ տօնի սրբոց Ղեւոնդեանց.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 50-52


Գեանջեցեան, Ղեւոնդ սարկ. Հայաստանի վիճակը Տրդատից յետոյ եւ Մեծն Ներսիսի ժամանակը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 52-55


Բանասիրական

Միաբան Հայկականք.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 55-59


Մադաթեան, Եղիշէ Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 59-63


Առողջապահական

Խմբագրական Լուացէք ձեր ձեռքերը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ, էջ 63-64


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Բ