Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ


Տէր-Միքէլեան, Արշակ «Քրիսոս յարեաւ ի մեռելոց».
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 105-106


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Պսակի ս. խորհուրդը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 107-113


Խմբագրական Ի՜նչ պէտք է կարդալ եւ պատմել երեխաներին.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 113-116


Թոփչեան, Եղիշէ Ուսուցիչը իբրեւ դպրոցական եւ հասարակական գործիչ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 116-119


Բանասիրական

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Շարականների ուսումնասիրութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 120-127


Միաբան Հայկականք.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 128-130


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհ. Հայրապետի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 130-133


Խմբագրական Քաղուածք ս. Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 133-136


Խմբագրական Իմաստալից ասացուածներ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ, էջ 136


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Դ