Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե


Կրօնական

Խմբագրական Տեսութիւն Ս. Աւետարանի վրայ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 137-141


Տէր-Միքելեան, Արշակ Պսակի ս. խորհուրդը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 141-145


Թոփչեան, Եղիշէ Ուսուցիչը իբրեւ դպրոցական եւ հասարակական գործիչ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 145-148


Բանասիրական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ Ի Մովսէսէ Քերթողահօրն պատմութենէ վասն Կոստանդիանոսի Մեծի թագաւորին.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 148-154


Միաբան Հայկականք.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 154-158


Մադաթեան, Եղիշէ Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 158-161


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Հեռագիրներ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 161


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 161-162


Խմբագրական Հրովարտակ Պարսից Շահի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 162-163


Խմբագրական Նուիրաբերութիւնք ի նպաստ սովելոց Տաճկահայաստանի։- Երեւանում գաղթականաց համար հանգանակուած հանդերձեղէնների ցուցակը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 163-165


Քանանեանց, Գէորգ Արեւելեան լեզուաց Լազարեան ճեմարանից Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալեանցի կտակի 1893 թուի հաշիւը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 165


Տէր-Միքայէլեան, Տիգրան Հաշիւ կազմեալ վասն մտից եւ ծախուց սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ Ախալցխայի յընթացս 1893 ամի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 166


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ս. Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 167-168


Խմբագրական Յայտարարութիւն եկեղեցպանաց հայոց Կալկաթայի եւ Չիզրու.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 168


Խմբագրական Իմաստալից ասացուածներ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե, էջ 168


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ե