Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Պսակի ս. խորհուրդը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 65-71


Արշէն էրէց Գիւղական քահանայի քարոզ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 71-74


Բարոյական

Սմայլս, Սամուէլ Ինչպէս պէտք է ապրել բաղդաւոր լինելու համար.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 75-82


Գեանջեցեան, Ղեւոնդ սարկ. Հայաստանի վիճակը Տրդատից յետոյ եւ Մեծն Ներսիսի ժամանակը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 82-84


Բանասիրական

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Շարականների ուսումնասիրութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 84-88


Միաբան Հայկականք.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 89-94


Մադաթեան, Եղիշէ Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 94-96


Ազգային

Խմբագրական Վեհ. Հայրապետի ստացած գումարներ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 96


Յաւելուած «Արարատ» ամսագրի 1894 մարտի ամսի. Համար երրորդի

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց Համազգական նախամեծար Աթոռոյ Արարատեան առաքելական Մայր եկեղեցւոյ սրբոյ կաթուղիկէ Էջմիածնի։
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ, էջ 97-103


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Գ