Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ


Խմբագրական Թագաւոր Կայսեր մահը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ Ա-Դ


Կրօնական

Տէր-Միքելեան, Ա. Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 297-303


Բարոյական

Բերսիէ Կայինի պատասխանը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 303-309


Տէր-Միքելեան, Ա. Աւետարանի ձայնը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 309-312


Բանասիրական

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. Մանկական պարտէզ։ Պէստալօցցու գործունէութիւնն Իվէրդօնում.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 312-317


Խմբագրական Աղքատ աշակերտաց սնունդ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 317-319


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 319-322


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 322-323


Խմբագրական Յիշեցուցիչ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 323


Մահագոյժ

Խմբագրական Ներսէս վրդապետ Հայկազունի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ, էջ 324


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ժ