Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ


Կրօնական

Տէր-Միքելեան, Ա. Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 325-330


Բարոյական

Բերսիէ Կայինի պատասխանը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 330-336


Բանասիրական

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. Մանկական պարտէզ։ Ֆրէօբէլի կրթական եղանակը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 336-342


Գօշ Մատենախօսութիւն Արիստակէս Լաստիվերտցի վարդապետի Հայոց պատմութիւնը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 342-347


Ազգային

Խմբագրական Հեռագիրներ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 347-349


Խմբագրական Հոգեհանգիստ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 349-351


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 351-354


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 354-355


Խմբագրական Քաղուածք հանգուցեալ կոլէժսկի խորհրդական Գէորգ Աւետիքեան Տիգրանեանցի նոտարով հաստատուած կտակից.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 355-356


Խմբագրական Ծանուցումն Նորին Վեհափառութեան դիւանից.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ, էջ 356


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ ԺԱ