Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Թ


Կրօնական

Տէր-Միքելեան, Ա. Հայաստանեայց եկեղեցու սուրբ կարգը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Թ, էջ 265-270


Բարոյական

Բերսիէ Զղջացող աւազակը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Թ, էջ 270-278


Պատմական

Հայկունի, Ս. Բագրեւանդ։ Խճուղի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Թ, էջ 278-282


Բանասիրական

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. Մանկական պարտէզ։ Պէստալօցցու գործունէութիւնն Իվէրդօնում.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Թ, էջ 282-287


Պաշտօնականք

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Թ, էջ 288-289


Ազգային

Խմբագրական Տարեդարձք.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Թ, էջ 289-296


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Թ