Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը


Կրօնական

Տէր-Միքելեան, Ա. Պսակի ս. խորհուրդը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 233-240


Պատմական

Հայկունի, Ս. Բագրեւանդ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 240-246


Բանասիրական

Տիգրանեան, Լեւոն բժ. Մանկական պարտէզ։ Պատմական տեսութիւն մանկական պարտէզի մասին.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 246-250


Ամատունի, Սահակ վարդապետ Շարականների ուսումնասիրութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 250-256


Սողոմոնեան, Սողոմոն Ա. Ս. Հայոց եկեղեցական եղանակները.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 256-260


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 260-262


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 262


Խմբագրական Ծանուցումն Մայր-Աթոռի հոգեւոր ճեմարանի վարչութիւնից.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 263


Հայկունի, Ս. Ալաշկերտի հայոց առածները.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 263-264


Խմբագրական Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը, էջ 264


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Ը