Քսանյոթերորդ Տարի, 1894

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 169-170


Կրօնական

Տէր-Միքելեան, Արշակ Պսակի ս. խորհուրդը.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 170-174


Պատմական

Հովիւ Մի տխուր պատկեր Հռովմէադաւան հայոց կեանքէն ի Զմիւռնիա.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 174-176


Բանասիրական

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Շարականների ուսումնասիրութիւն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 176-180


Տիգրանեան, Լեւոն բժ. Մանկական պարտէզ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 180-184


Խմբագրական Դպրոցական առողջապահական կանոններ։ (Սահմանուած Հոլլանդական Ազգային լուսաւորութեան նախարարութիւնից).
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 184-187


Միաբան Հայկականք.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 187-190


Մադաթեան, Եղիշէ Մեծ կրիտիկոսը։ Տէն.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 190-195


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 195-197


Խմբագրական Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 197-200


Հայկունի, Ս. Ալաշկերտի հայ ժողովրդեան բարբառով քաղուած առածներ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ, էջ 200


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանյոթերորդ Տարի, (1894) Թիւ Զ