Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Ա

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ Լոյս եւ խաւար.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 1-3


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ աբեղայ Մծղնէից աղանդը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 3-8


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 8-10


Քարամեանց, Նիկողայոս Մատենախօսական.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 10


Յովհաննիսեան, Յ. 14 յունուարի 1895 թ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 11


Գրականական-Պատմական

Քարամեանց, Նիկողայոս Հին հայ երգիչներ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 12-16


Հայկունի, Ս. Առածներ Վանայ բարբառով.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 16


Բերբերեան, Մինաս Գրականական ակնարկներ։ Առակախօսութիւն եւ Իւան Անդրեւիչ Կռիլով։ (Ի. Ա. Կռիլովի մահուան 50-ամեակի առթիւ).
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 17-21


Ֆիմի Մատենախօսութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 21-22


Բանասիրական-Մանկավարժական

Շահազիզ, Երուանդ Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 23-27


Լաֆոնտէն Ճրագալուցի երեկոյ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 27-28


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 28-29


Ազգային

Խմբագրական «Արարատ»ի ԻԸ տարեմուտը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 30-32


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Խմբագրական Վեհափառ կաթուղիկոսի ուղեւորութիւնը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 32-33


Խմբագրական Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 33-37


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 37-38


Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 39-40


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 40


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Մայր Աթոռի տպարանի վաճառելի գրքերի ցանկը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա, էջ 40


Խմբագրական Վաճառուում են Մայր Աթոռոյս տպարանում տպագրուած նոր գրքերը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ա