Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Ե

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Կատարեալ ազատութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 143-145


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մի հատուած Որոգենէսի գրուածներից եւ պատճառ լայն եւ նուրբ գրոց ձեռագիրը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 146-148


Խմբագրական Որոգինի ասացեալ ի տեսութիւն Եզեկիէլի մարգարէի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 149-150


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 150-151


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Բողոքական քարոզիչները մահմեդականների մէջ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 151-152


Գրականական-Պատմական

Շիլլէր Երաշխիք։ (Դամոն եւ Ֆինտիաս).
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 153-154


Խմբագրական Նեստորական եկեղեցին եւ նրա նշանակութիւնը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 155-161


Հայկունի, Ս. Առածներ Վանայ բարբառով.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 161-162


Բանասիրական-Մանկավարժական

Վանական Նկարչութեան ուսուցման նշանակութիւնը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 162-165


Շահազիզ, Երուանդ Նոր-Նախիջեւանի ուսումնարանական գործի անցեալը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 165-169


Վանական Մանրալուրք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 169-171


Նադար Սարդ։ Զրոյց Նադարի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 171


Ազգային

Խմբագրական Մամուլ եւ եկեղեցի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 171-172


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Պարսկահայք։- Տաճկահայք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 172-174


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե, էջ 174


Ֆիմի Մատենախօսութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ե