Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Ը

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մինչեւ յե՞րբ տէ՜ր...
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 271-272


Մօնօ, Լ. Ծոյլի կիրճը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 273-274


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Աւետարանական-համայնական համաժողովը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 274-282


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Հռովմէակն եկեղեցի։- Ռուսաց եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 282-287


Գրականական-Պատմական

Նէօլդէքէ, Թ. Սասանեան Տէրութեան պատմութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 287-292


Շիլլէր Տենչանք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 292-293


Հայկունի, Ս. Առածներ Տրապիզոնի գիւղացոց բարբառով.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 293


Հայկունի, Ս. Սեւ Գետացիք։ Նշխարներ կորած ու մոռացուած հայեր։ (Տրապիզօնի հայ-մահմետական գիւղերն, եւ նրանց աւանդութիւնները եւ սովորութիւնները).
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 293-297


Բանասիրական-Մանկավարժական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Կիւրակնօրյա դպրոցները կամ մանկանց ժամապաշտութիւնը Գերմանիայում.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 297-301


Խմբագրական Պէ՞տք է արդեօք անջատել բարոյականութիւնը կրօնից.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 301-303


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 303-305


Ազգագրական

Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Հայն ու իւր հարեւան ազգերը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 305


Ազգային

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 306


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք. Խաչիկ վարդապետ Դատեանի Պարսկաստանից բերած հնութիւնները.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 306-316


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Վեհափառ Հայրապետի կոնդակներից.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 316


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 317


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Ընդդիմախօսութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 317-318


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ծանոթութիւն խմբագրութեան.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը, էջ 317-318


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1895) Թիւ Ը