Քսանութերորդ Տարի, 1895

Թիւ Զ

Յովհաննիսեան, Յ. Էջմիածին.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Եկայք շինեսցուք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 175-177


Կոստանեանց, Կարապետ Կենդանութեան սիւնը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 177-182


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Բեթէլ անկելանոցը Բիլեֆէլդի մօտ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 182-188


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 189-190


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Փրկութեան բանակն եւ Գեներալ Բութ.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 191-194


Գրականական-Պատմական

Քարամեանց, Նիկողայոս Ս. Էջմիածինը հայ երգիչների տաղերում.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 194-202


Քարամեանց, Նիկողայոս Մովսէս Խորենացու մեղեդին։ Ի պատիւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 202-203


Շիլլէր Պոլիկրատէսի մատանին.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 203-204


Սմբատեանց, Մեսրովբ արքեպիսկոպոս Նորագիւտ սեպաձեւ արձանագրութիւն։ Նամակ խմբագրութեան.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 205-206


Բերբերեան, Մինաս Տորկուատօ-Տասսօ։ (Նրա մահուան 300-ամեակի առթիւ 1595-25 ապ. 1895).
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 206-210


Բանասիրական-Մանկավարժական

Հայկունի, Ս. Շուոտ եւ Դոլվաթ։ (Ժողովրդական հաւատալիքը).
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 210-213


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 213-215


Ազգային

Խմբագրական Ս. Էջմիածնի հիմնարկութեան հազար վեցհարիւրամեակը.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 215


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի ուղեւորութիւնը Նոր Նախիջեւանից Պետերբուրգ։- Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի ներկայանալը նորին կայսերական մեծութեանց։- Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Սինօդին.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 216-217


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք։- Պարսկահայք.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 218-220


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 221


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մի բացատրութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ, էջ 221-222


Քարամեանց, Նիկողայոս Մատենախօսութիւն.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ


Խմբագրական Շարական սուրբ Էջմիածնի։- Մայր Աթոռի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի վարչութիւնից.
Քսանութերորդ Տարի, (1895) Թիւ Զ