Քսանիններորդ Տարի, 1896

Թիւ Է

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Վհատեալի բողոքն ու հաւատը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 297-299


Լօօֆս Հաբեշների՝ իբրեւ մի հին Արեւելեան եկեղեցու, բնորոշ գծերը եւ ազգային առանձնայատկութիւնը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 299-302


Կելլէր Գաղափարականութեան վերածնութիւնը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 302-305


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 306-311


Գրականական-Պատմական

Խալաթեանց, Գր. Մի կարեւոր գիւտ ս. Էջմիածնի մատենադարանում։ Ա եւ Բ մնացորդաց գրքերի ասորերէնից հայ թարգմանութիւնը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 311-317


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մի հատուած Մովսես Խորենացու պատմութիւնից.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 317-320


Հայկունի, Ս. Զմրութ պառաւն, իւր մէկուճար տղան.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 320


Մանկավարժական-Բանասիրական

Ս. Յ. Արդի դաստիարակութեան վերաբերեալ խորհրդածութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 321-324


Խմբագրական Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 324-325


Ազգային

Կոստանեանց, Կարապետ Մեր կեանքի ուղեցոյցը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 325-328


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Տաճկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 328-334


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 334-335


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 335


Խմբագրական Նկատողութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 335


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Անանիա Շիրակացի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է, էջ 336-344


Մատենախօսութիւն

Քարամեանց, Նիկողայոս Սպարտակ. պատմական վէպ. Բաքու, 1896։- Քամալեան Ս. Երկասիրութիւններ, կապուկ առաջին. Թիֆլիզ, 1896.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Է