Քսանիններորդ Տարի, 1896

Թիւ Ե

Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի։ 29-ին սեպտեմբերի 1896 ամի յաւուր տօնի Վարագայ ս. խաչի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե


Խմբագրական Երգ ս. Էջմիածնի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 209


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ի յիշատակ սրբազան թագադրութեան նոցին կայսերական մեծութեանց՝ Նիկոլայ Բ-ի և Աղեքսանդրա Ֆեոդորովնայի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 210-214


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Երուսաղէմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 214-215


Կոստանեանց, Կարապետ Ս. Լուսաւորչի աջը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 215-222


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 222-227


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Փրկութեան խաչը.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 227


Քարամեանց, Նիկողայոս Ս. Էջմիածինն ու իւր հօտը։ (Մի երես նուիրակութեան պատմութիւնից).
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 228-233


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Առան երկիր կամ աշխարհ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 233-234


Բանասիրական

Տէր-Իսահակեան, Թորոս Ջուղայեցի Արդի վիճակ հնդկահայոց.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 234-238


Հայկունի, Ս. Դէրսիմ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 238-240


Ս. Յ. Մանրալուրք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 240-241


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 241-249


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի։ Ուսումնարանական յանձնաժողով.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 249-250


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 250


Բարխուտարեանց, Մակար Եպիւկոպոս Բացատրութիւն.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 250-251


Յաւելուած

Խմբագրական Այս թուղթ Յոհաննու Երուսաղեմի եպիսկոպոսի է առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե, էջ 252-256


Մատենախօսութիւն

Հ. Վաչագան. Հենրիխ Պեստալօցցի,1896։- Նապաստակ, Սիլվիսկուց, 1896։- Իւր. Եակշից. Ծերունի Մարոկօն, 1896։- Ղօնաղլուղս մնաց. Յովակիմ Սօլովեանի, Մոսկուա. 1896.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսանիններորդ Տարի, (1896) Թիւ Ե