Երեսուներորդ Տարի, 1896

Թիւ ԺԱ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Սրբազան պարտաճանաչութիւնը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 489-491


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Աստուծոյ կամ Երկնքի Արքայութեան գաղափարը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 491-494


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Թուղթ Կոմիտասայ Հայոց կաթուղիկոսի ի Պարսս.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 494-495


Ղ.Ս. Նիւթեր Հայոց եկեղեցական պատմութեան համար։ Սիմէօն կաթուղիկոսի կենսագրութիւնը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 495-500


Քարամեանց, Նիկողայոս Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 500-504


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Եւ եկաւ գարուն։- Սարն ի վեր.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 505


Քարամեանց, Նիկողայոս Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 505-507


Ս. Կ. Մի ակնարկ Հայաստանի պատմական անցեալի վերայ՝ ըստ նորագոյն հետազօտութեանց.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 507-511


Սմբատեանց, Մեսրոբ արքեպիսկոպոս Նամակ խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրոյ . Շահրիարի արձանագրի օրինակն՝ գտնուած 1896 հոկտեմբերին.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 512-513


Մանկավարժական-Բանասիրական

Մանդինեան, Սեդրակ Կրթական նոր խնդիրներ։ Համայնքների կառավարութեանց պարտքը լրացուցիչ կրթութեան վերաբերութեամբ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 513-516


Մովսիսեան, Եր. Պատկերներ Շիրակի գիւղական կեանքից.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 516-519


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 519-521


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին .1896 յուլիս 3).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 521-530


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի։- Ուսումնարանական վարչական յանձնաժողով.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 530


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 531


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Թուղթ Կոմիտասայ Հայոց կաթուղիկոսի ի Պարսս.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ, էջ 531-536


Կոստանեանց, Կարապետ Ծանուցումն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԱ