Երեսուներորդ Տարի, 1896

Թիւ ԺԲ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Անփառունակ տարեվերջը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 537-539


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Աստուծոյ արքայութիւն տանող արդարութեան ճանապարհը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 539-544


Խմբագրական Լեւոն ԺԳ պապը եւ պապերի ընտրութեան եղանակը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 544-546


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցիներ։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 546-552


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Երբ լռում եմ ես։- Հաւատում եմ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 552


Ս. Յ. Եղիշէի եւ Մակաբայեցւոյ գրքերի յարաբերութեան խնդիրը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 553-555


Խմբագրական Ներսես Ե-ի թուղթը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 555-556


Խմբագրական Ժողովրդական գրականութեան բեկորներ։ (Բուլանըխի բարբառով).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 556-557


Խմբագրական Սոյլամազ խանըմ։ (Զը խօսող տիկին).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 557-560


Մանկավարժական-Բանասիրական

Ժիդ, Շարլ Ազատ պարապմունքներ եւ արհեստներ։ Մոնպէլիէի համալսարանի տարեկան բացման ճառ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 560-567


Խմբագրական Միջնադարեան դպրոցները.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 567-568


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 568-569


Ազգային

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Հոգեւորականի առաջնորդող գաղափարը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 569-573


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք (Տեղեկագիր Վասպուրականի կոտորածին. Բ. յետ կոտորածին)։- Պարսկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 573-588


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 588-589


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 589


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Խոսրով Գանձակեցի.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ, էջ 590-594


Խմբագրական 1895 Արարատ ամսագիր. Ցանկ նիւթոց.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ


Կոստանեանց, Կ. Ծանուցումն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ ԺԲ