Երեսուներորդ Տարի, 1896

Թիւ Թ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Անմեղ մահապարտը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 393-395


Ֆարրար Աղօթքի ոյժը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 395-399


Եկեղեցական քրոնիկոն

Քարամեանց, Նիկողայոս Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 400-403


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Christiiche Welt-ի 31 հ.-ում յառաջ են բերուած երկու նամակներ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 403-405


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Խաչի ներքոյ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 405


Քարամեան, Նիկողայոս Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 406-408


Մանկավարժական-Բանասիրական

Խմբագրական Ժողովրդական համալսարաններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 409-410


Խմբագրական Մամիս ըխտանալը։ (Պատկերներ Շիրակի գիւղական կեանքից).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 410-415


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 415-417


Ազգային

Խմբագրական Հայկական խնդիր.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 417-418


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք (Վաւերագրեր- 1895 աղետալի տարին)։- Պարսկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 418-424


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 424


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 424


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Ագաթանգեղոսի աղբիւրներից.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ, էջ 425-440


Մատենախօսութիւն

Քարամեանց, Նիկողայոս Հանդէս գրականական եւ պատմական. Մոսկուա, 1896։- Հ. Առաքելեան. Զէյթուն. Թիֆլիզ, 1896.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Թ