Երեսուներորդ Տարի, 1896

Թիւ Ը

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Մեղքի բռնութիւնը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 345-348


Լօօֆս Հաբեշների եկեղեցին. Նորա ներկայ վիճակը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 348-353


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Կրկին բնութեան խնդիրը եւ Մխիթարեան հայրերը.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 353-364


Եկեղեցական քրոնիկոն

Քարամեանց, Նիկողայոս Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 364-366


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Քաղուածքներ Christliche Welt թերթի մէջ հայոց մասին տպագրուած յօդուածներից.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 366-369


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Սգոյ օրեր.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 369


Քարամեանց, Նիկողայոս Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ).
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 370-375


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Եւրոպական նոր հրատարակութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 375-376


Մանկավարժական-Բանասիրական

Քարամեանց, Նիկողայոս Դպրոցական բժշկի կարիքն ու նրա պարտքերն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 376-379


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 379-380


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։- Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 380-384


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 384-385


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, էջ 385


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Յիշատակ դատակնքաց Գորիա եւ Շմոնի վկայից որ վկայեցին յՈւռհա.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը, 385-392


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Բժշկապետ Գրիգոր Տէր-Մկրտչեան Գրիգորեան-Հանրամատչելի բժշկարան. Թիֆլ., 1896։- Դաստիարակութեան զօրութիւնը. Թիֆլիզ, 1896։- Միսիոնար հայր Դամեան Վէյստէրի կեանքը. Տփխիս, 1896.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1896) Թիւ Ը