Երեսուներորդ Տարի, 1897

Թիւ Է

Կրօնական-Բարոյական

Կոստանեանց, Կարապետ Հին յիշատակներ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 289-296


Յովսեփեան, Գարեգին սարկաւագ Աղքատների խնամատարութիւնը քրիստոնէութեան յաղթութիւնից յետոյ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 296-303


Խմբագրական Յիսուսի Քրիստոսի նորագիւտ խօսքերը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 304


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 304-308


Գրականական-Պատմական

Գելցեր, Հ. Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 309-315


Գրախօսութիւն

Ս. Կ. Eine topographisch-historische Studie von Martin Hartmann. Բոհտան. Տեղագրական-պատմական ուսումնասիրութիւն Մարտին Հարտմանի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 315-316


Մանկավարժական-Բանասիրական

Խմբագրական Կովկասի պետական դպրոցների հարիւրամեայ կենաց համառօտ պատմութիւնը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 317-319


Խմբագրական Օդի մաքրութիւնը առողջութեան համար.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 319-321


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 322


Ազգային

Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 323-329


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 329-330


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 330


Յաւելուած

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է, էջ 330-336


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Պատկերազարդ բնական պատմութիւն.- Ա. Կենդանաբանութիւն. Բ. Բուսաբանութիւն։ Վարժարաններու և գիմնազիոններու համար.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Է