Երեսուներորդ Տարի, 1897

Թիւ Ա

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կոնդակ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 1-3


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Ժամանակի եւ կեանքի վերանորոգողը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 3-4


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Սէր առ Աստուած.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 5-6


Կոստանեանց, Կարապետ Կանոն Թադէոսի Առաքելոյն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 6-8


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 8-11


Գրականական-Պատմական

Յովհաննիսեան, Յ. Չունիմ քեզ համար.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 11


Կոստանեանց, Կարապետ Տէր-Պետրոս Ա. Գետադարձ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 12-27


Մանկավարժական-Բանասիրական

Ս. Յ. Կարգապահութիւնը եւ այլ պայմանները միջնադարեան դպրոցում.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 27-29


Խմբագրական Ժանտախտի սպառնացած վտանգը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 29-30


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 30


Ազգային

Խմբագրական Արարատի նոր տարեշրջանը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 31-32


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Տաճկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 32-36


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 36-37


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 37


Յաւելուած

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Մխիթարայ վարդապետի մականուն կոչեցեալ Գոշ ներբողեան ասացեալ ի նոր վկայն կոչեցեալն Խոսրով։ Յաւելուած Արարատի 1897 թ., յունուար.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 37-41


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Յովսէփ Նորաշէնցի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա, էջ 41-48


Մատենախօսութիւն

Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Ա