Երեսուներորդ Տարի, 1897

Թիւ Դ

Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Յարուցեալ յարուցիչը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 145-147


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ Քրիստոնէական տօների սկիզբը եւ պասէքի վէճը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 147-150


Խմբագրական Կէս միլիոն Զուիցերացիների ուղերձը հայոց օգտին.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 151-153


Խմբագրական Եկեղեցական քրոնիկոն։ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Օրթոդոքս եկեղեցի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 153-157


Գրականական-Պատմական

Քարամեանց, Նիկողայոս Պարթեւները Պարսկաստանում եւ նրանց յարաբերութիւնները հայոց հետ։ (250 Քրիստոսից առաջ - 226 Քրիստոսից յետոյ).
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 157-161


Դատեան, Խաչիկ վարդապետ Նիւթեր Աղուանից պատմութեան ուսումնասիրութեան համար. Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից Պատմութեան երկաթագիր (Ա. խումբ) օրինակից մի պակաս հատուած.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 161-163


Յովհաննիսեան, Յ. 26 ապրիլի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 163


Մանկավարժական-Բանասիրական

Մանդինեանց, Սեդրակ Հայոց գրականութիւնը պարտական է մնում հայ մայրերին և զաւակներին.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 164-169


Սմայլս, Ս. Ինքնակրթութեան գործն Ամերիկայում.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 169-172


Խմբագրական Մանրալուրք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 172-173


Ազգային

Խմբագրական Կենդանի հովուութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 173-174


Խմբագրական Եկեղեցի Հայաստանեայց։ Մայր Աթոռ։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 174-179


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 179-180


Կոստանեան, Կարապետ Ծանուցումն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 181


Տէր-Սարգսեանց, Աղէքսանդր Ազգօգուտ «Արարատ» ամսագրի խմբագրութեան.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 181-182


Թանդեան, Սահակ Նամակ խմբագրութեան.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 182-183


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 183


Յաւելուած

Խալաթեանց, Գր. «Յիշատակարան աղէտից» Գրիգորի Խլաթեցւոյ։ Պատմական վիպասանութիւն.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ, էջ 184-192


Տէր-Խաչատրեան բժ. Մայր Աթոռի ժամանակաւոր հիւանդանոցում խնամած գաղթական հիւանդների ցուցակը.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Երեսուներորդ Տարի, (1897) Թիւ Դ